فروشگاه بینوکولارز
خرید اینترنتی

54 آخرین مطالب بخش مقالات پزشکی و بهداشتی

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

208 الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده :